RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  “Vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến dâng ca máu của mình " (Phiđen Cátxtơrô), tình cảm đặc biệt của hai dân tộc Việt Nam- Cuba được xác lập trên cơ sở nào?

  • A. Cùng mục tiêu và lý tưởng xây dựng CNXH; cả hai nước đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đều lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng; có truyền thống yêu nước nồng nàn.
  • B. Có chung kẻ thù là đế quốc Mĩ; cùng mục tiêu và lý tưởng xây dựng CNXH; cả hai nước đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
  • C. Có chung kẻ thù là đế quốc Mĩ; cùng mục tiêu và lý tưởng xây dựng CNXH; có tình bạn thân thiết giữa hai vị lãnh tụ.
  • D. Đều là những nước đất không rộng, người không đông nhưng chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì có thể đánh bại mọi kẻ thù.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: so sánh.

  Cách giải:

  Phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam và Cuba:

   

  Nội dung

  Việt Nam

  Cuba

  Kẻ thù

  Đế quốc Mĩ

  Chế độ độc tài thân Mĩ

  Mục tiêu và lí tưởng

  Giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Lãnh đạo cách mạng

  Đảng Cộng sản Việt Nam

  Đảng Cộng sản Cuba

  RANDOM

Mã câu hỏi: 36053

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1