ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Những chính sách nào về chính trị, xã hội mà thực dân Anh không thực hiện ở Ấn Độ

  • A. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong giai cấp phong kiến bản xứ.
  • B. Đưa đẳng cấp lớp trên vào bộ máy trực tiếp cai trị Ấn Độ.
  • C. Khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội.
  • D. Chia để trị.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp: sgk 11 trang 9, loại trừ.

  Cách giải:

  Những chính sách cai trị về chính trị - xã hội của thực dân Anh đối với Ấn Độ là:

  -Nắm quyền cai trị trực tiếp Ấn Độ.

  -Thực hiện chính sách chia để trị.

  -Mua chuộc tầng lớp có thể lực trong giai cấp phong kiến bản xứ, tìm cách khơi sâu sự cách biệt về chủng tộc, tôn giáo và đăng cấp xã hội.

  VDOC

Mã câu hỏi: 36060

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)