YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sau điều ước Tân Sửu (1901), nhiệm vụ chủ yếu đặt ra với cách mạng Trung Quốc là

  • A. cải cách đưa đất nước thoát khỏi tình trạng lạc hậu
  • B. chống bọn phong kiến phản động để giành ruộng đất cho dân cày
  • C. chống đế quốc, chống phong kiến
  • D. chống đế quốc giành độc lập dân tộc
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp: Sgk 11 trang 14, 15.

  Cách giải:

  Sau điều ước Tân Sửu (1901) và triều đình Mãn Thanh kí với đế quốc, Trung Quốc thực sự trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến.

  => Nhiệm vụ chủ yếu đặt ra với cách mạng Trung Quốc là chống đế quốc và chống phong kiến. Đầu năm 1905, phong trào đấu tranh của nhân dân chống đế quốc và phong kiến lan rộng. Hoa kiều ở nước ngoài cũng nhiệt liệt hưởng ứng phong trào.

  VDOC

Mã câu hỏi: 36062

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)