AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xác động vật và thực vật được VSV phân giải trong đất sẽ:

  • A. Chuyển thành chất dinh dưỡng cho cây trồng
  • B. Tạo thành CO2  và H2O
  • C. Góp phần xây dựng một chuỗi thức ăn hoàn chỉnh
  • D. Phân giải các chất độc tồn tại trong đất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>