YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vi sinh vật hoá dị dưỡng cần nguồn năng lượng và cacbon chủ yếu từ:

  • A. Ánh sáng và chất hữu cơ
  • B. Chất hữu cơ
  • C. Chất hữu cơ và cacbonic
  • D. Ánh sáng và cacbonic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA