AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có các nhóm vi sinh vật sau:  (1). VK lam ;  (2). VK Nitrat hóa ;  (3). VK không chứa lưu huỳnh màu lục và màu tía. ;  (4). ĐV nguyên sinh ;  (5). Tảo đơn bào. Những VSV thuộc kiểu dinh dưỡng quang tự dưỡng và quang dị dưỡng lần lượt  là:

  • A. 1,5 / 3     
  • B. 1,2/4 
  • C. 2,3/4     
  • D. 1,3/4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>