AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu nhận định Sai khi nói về Vi sinh vật hoá tự dưỡng ?

  1- cần nguồn năng lượng chất vô cơ hoặc chất hữu cơ và nguồn cacbon từ CO2.

  2- gồm VK nitrat hóa, VK oxi hóa hiđrô, ôxi hóa lưu huỳnh.

  3- cần nguồn năng lượng ánh sáng và nguồn cacbon từ CO2.

  4- gồm VK lưu huỳnh màu tía và màu lục, VK lam, tảo đơn bào.

  5- cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon từ chất hữu cơ.

  6- gồm Nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn VK không quang hợp.

  Phương án trả lời:  

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA