AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm chung của quá trình tổng hợp ở VSV:

  • A. Sử dụng năng lượng và enzim nội bào để tổng hợp các chất
  • B. Sử dụng nguồn cacbon chủ yếu
  • C. Sử dụng năng lượng hóa học của hợp chất vô cơ hay hữu cơ
  • D. Sử dụng năng lượng ánh sáng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>