AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình thức  dinh dưỡng  bằng  nguồn cacbon chủ yếu là CO2 và  năng lượng ánh sáng được gọi là:

  • A. Quang  tự dưỡng
  • B. Hoá  tự dưỡng
  • C. Hoá  dị dưỡng
  • D. Quang dị  dưỡng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>