AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở vi khuẩn có các hình thức dinh dưỡng nào sau đây?

  • A. Hóa tự dưỡng, quang dị dưỡng, hóa dị dưỡng và quang tự dưỡng
  • B. Quang tự dưỡng, hóa tự dưỡng, hóa tổng hợp và quang tổng hợp
  • C. Quang dị dưỡng, quang hóa dưỡng, hóa dị dưỡng và hóa tự dưỡng
  • D. Hóa dị dưỡng, quang tổng hợp, hóa tự dưỡng và quang hóa dưỡng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA