AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào đâu người ta chia VSV thành các nhóm khác nhau về kiểu dinh dưỡng?

  • A. Nguồn năng lượng và nguồn C
  • B. Nguồn năng lượng và nguồn H
  • C. Nguồn năng lượng và nguồn N
  • D. Nguồn năng lượng và nguồn cung cấp C hay H

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>