AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điểm giống nhau giữa hô hấp và lên men: 

  • A. Đều phân giải chất hữu cơ, sinh năng lượng
  • B. Xảy ra trong môi trường có nhiều ôxi
  • C. Sản phẩm tạo thành
  • D. Xảy ra trong môi trường không có ôxi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>