AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây là Sai khi nói về VSV ?

  • A. VSV rất đa dạng  nhưng phân bố của chúng lại rất hẹp
  • B. VSV là những cơ thể sống nhỏ bé mà mắt thường không thể nhìn thấy được
  • C. VSV là tập hợp các SV thuộc nhiều giới có những đặc điểm chung nhất định
  • D. Phần lớn VSV là cơ thể đơn bào nhân sơ hay nhân thực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>