AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những vi sinh vật chỉ có thể sinh trưởng được trong môi trường có nồng độ oxi bình thường gọi là:

  • A. VSV kỵ khí bắt buộc
  • B. VSV kỵ khí không bắt buộc
  • C. VSV vi hiếu khí
  • D. VSV hiếu khí bắt buộc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>