AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vi sinh vật nào sau đây có kiểu dinh dưỡng khác với các VSV còn lại:

  • A. Tảo đơn bào
  • B. Vi khuẩn nitrat hóa
  • C. Vi khuẩn lưu huỳnh
  • D. Vi khuẩn sắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>