AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những loại môi trường nuôi cấy cơ bản của vi sinh vật là:

  • A. Môi trường tổng hợp, môi trường đất, nước  và bán tổng hợp
  • B. Môi trường tổng hợp, tự nhiên và bán tổng hợp
  • C. Môi trường đất, nước và môi trường sinh vật
  • D. Môi trường tổng hợp và tự nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA