AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại vi sinh vật nào sau đây không phải là vi sinh vật quang tự dưỡng?

  • A. Vi khuẩn lactic
  • B. Tảo đơn bào
  • C. Vi khuẩn lam
  • D. Vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>