AMBIENT
 • Câu hỏi:

  X, Y là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong 1 nhóm A và có tổng số điện tích hạt nhân là 32 (ZX < ZY). Số hiệu  nguyên tử của X, Y lần lượt là:

  • A. 14; 18
  • B. 7; 15
  • C. 15; 17
  • D. 12; 20

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  tổng điện tích hạt nhân là 32 ta có:

  Zx + Zy = 32

  X và Y thuộc hai chu kì liên tiếp nên X và Y hơn kém nhau 8 đơn vị (Zx < Xy)

  Zy - Zx = 8

  Giải hệ pt ta có:

  Zx = 12

  Zy = 20

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>