AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố X thuộc nhóm VIA. Nguyên tử của nó có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 48. Cấu hình electron của nguyên tử X là:

  • A. 1s22s22p63s23p4 
  • B. 1s22s22p63s23p63d54s1
  • C. 1s22s22p4 
  • D. 1s22s22p6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Với những bài toán cho số tổng hạt < 60 thì ta có thể sử dụng công thức

  số electron = tổng hạt / 3

  → số e = 48/3 = 16

  Đáp án A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>