AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét vị trí tương đối trong bảng tuần hoàn của các nguyên tố X, Y, Z, T. 

  Tính phi kim tăng theo thứ tự nào sau đây?

   

  • A. X < Z < Y < T. 
  • B. Y < Z < X < T. 
  • C. Z < X < Y < T.
  • D. T < Y < Z < X.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>