AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tố X thuôc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. Phát biểu sai về nguyên tố X là:

  • A. Nguyên tử X có 16 proton.
  • B. X là nguyên tố phi kim.
  • C.  X có 4 electron ở lớp ngoài cùng.  
  • D. X là nguyên tố p.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>