AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tố X thuôc chu kì 4, nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Phát biểu đúng về X là:

  • A. X có 3 electron ở lớp ngoài cùng.
  • B. X là một kim loại.
  • C. Nguyên tử của nguyên tố đó có 23 electron.
  • D. X là phi kim

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>