AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 8,37gam hai kim loại X, Y ở 2 chu kì liên tiếp và thuộc nhóm IA trong nước (dư), thu được 3,024 lít khí H2 (đktc). Hai kim loại X, Y là?

  • A. Li, Na.  
  • B. K, Rb.
  • C. Rb, Cs.
  • D. Na, K.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bài này có thể giải bằng phương pháp trung bình.

  Gộp X, Y thành 1 kim loại trung bình (vì chung hóa trị I)

  2M + 2H2O → 2MOH + H2

  0,27 ←                        0,135

  23 < M = 31 < 39

  Vậy kim loại đó là Natri và Kali

  Các em cũng có thể dùng hệ phương trình để giải và cũng ra kết quả tương tự.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>