AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn. Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Phân lớp ngoài cùng của X có 5 electron. 
  • B. X có 2 lớp electron.
  • C. X là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất. 
  • D. Công thức oxit cao nhất của X là X2O7.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>