• Câu hỏi:

  Nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố là do sự biến đổi tuần hoàn của:

  • A. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử. 
  • B. Điện tích hạt nhân.
  • C. Cấu trúc lớp vỏ electron của nguyên tử.  
  • D. Số hiệu nguyên tử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC