AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố X, Y, Z, T lần lượt là 6, 7, 21, 20. Nhận xét nào sau đây sai?

  • A. Z và T thuộc nhóm IIA
  • B. X thuộc nhóm IVA. 
  • C. Y thuộc nhóm VA.  
  • D. Z, T thuộc chu kỳ 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>