YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p4. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là:

  • A. Chu kỳ 4, nhóm IIIA  
  • B. Chu kỳ 3, nhóm VIA
  • C. Chu kỳ 3, nhóm IVA   
  • D. Chu kỳ 3, nhóm VIB

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18167

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA