AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron 1s22s22p3, công thức hợp chất khí với hiđro và công thức oxit cao nhất đều đúng ở cặp công thức nào sau đây?

  • A. RH2, RO
  • B. RH5, R2O3
  • C. RH3, R2O5
  • D. RH4, RO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  từ cấu hình R có thể suy ngay được nguyên tố R là Nitơ

  Nhưng nếu nó là 1 nguyên tố nào đó lạ lẫm thì từ cấu hình electron ta đoán được số oxi hóa của R là -3 (R nhận 3 electron)

  Ghép với H có số oxi hóa -1 sẽ thành RH3

  3+5=8 ⇒ Công thức oxit cao nhất là R2O5

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>