AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chỉ ra mệnh đề sai: Tính phi kim của nguyên tố càng mạnh thì

  • A. Tính kim loại càng yếu. 
  • B. Khả năng thu electron càng lớn.
  • C. Bán kính nguyên tử càng lớn. 
  • D. Độ âm điện càng lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  đi từ trên xuống dưới tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>