YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố X là phi kim có hoá trị cao nhất với oxi là x. Hoá trị trong hợp chất khí với hidro là y. Quan hệ giữa x và y là:

  • A.  x ≤ y.
  • B. x = y. 
  • C. x + y = 8.    
  • D.  x - y = 8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18144

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA