AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mệnh đề nào dưới đây không đúng? Trong một chu kỳ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì:

  • A. Hóa trị trong hợp chất khí với Hidro giảm dần, tính kim loại giảm.
  • B. Bán kính nguyên tử giảm dần, tính phi kim tăng dần.
  • C. Hóa trị cao nhất với oxi tăng dần, độ âm điện tăng dần.
  • D. Tính bazơ của hidroxit tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  theo nguyên tắc sắp xếp của bảng tuần hoàn thì theo chu kì, tính bazơ của hidroxit giảm dần.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>