YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai nguyên tố X, Y thuộc cùng một nhóm A và hai chu kì liên tiếp có tổng điện tích hạt nhân là 22. Vị trí của X, Y trong bảng tuần hoàn là: (Biết ZX < ZY)

  • A. X thuộc chu kỳ 3, nhóm IVA. Y thuộc chu kỳ 4, nhóm IVA
  • B. X thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA. Y thuộc chu kỳ 4, nhóm VIA
  • C. X thuộc chu kỳ 2, nhóm IIIA. Y thuộc chu kỳ 3, nhóm IIIA
  • D. X thuộc chu kỳ 2, nhóm VA. Y thuộc chu kỳ 3, nhóm VA

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  tổng điện tích hạt nhân là 22 ta có:

  Zx + Zy = 22

  X và Y thuộc hai chu kì liên tiếp nên X và Y hơn kém nhau 8 đơn vị

  (1) Zx - Zy = 8

  (2) Zy - Zx = 8

  Giải hệ pt ta có:

  Zx = 7  → Cấu hình electron là: 1s22s22p3 → X thuộc chu kì 2 nhóm V A

  Zy = 15 → Cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p3 → Y thuộc chu kì 3 nhóm V A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18118

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON