YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Vùng có tỉ trọng giá trị công nghiệp chiếm hơn 1/2 (55,6,%) so với cả nước

  • A. Đông Nam Bộ.
  • B. Tây Nguyên.
  • C. ĐB sông Hồng.
  • D. DH Nam Trung Bộ.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  VDOC

Mã câu hỏi: 69720

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn Địa lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1