AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vùng có tỉ trọng giá trị công nghiệp chiếm hơn 1/2 (55,6,%) so với cả nước

  • A. Đông Nam Bộ.
  • B. Tây Nguyên.
  • C. ĐB sông Hồng.
  • D. DH Nam Trung Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>