AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đô thị trực thuộc Trung ương nào sau đây không giáp biển

  • A. Hà Nội
  • B. Hải Phòng.
  • C. Đà Nẵng.
  • D. Tp. Hồ Chí Minh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>