AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở miền Bắc, quá trình đô thị hóa bị chững lại vào:

  • A. Từ 1945 đến 1954.
  • B. từ 1954 đến 1975.
  • C. Từ 1965 đến 1972.
  • D. từ 1975 đến 2005.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>