AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào Atlat trang 17, khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y thuộc vùng kinh tế?

  • A. Bắc Trung bộ.
  • B. Duyên hải Nam Trung Bộ
  • C. Tây Nguyên.
  • D. Đông Nam Bộ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>