YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế giai đoạn

  Năm

  1995

  2000

  2005

  2007

  Nông, lâm, thủy sản.

  71,2

  65,1

  57,2

  53,9

  Công nghiệp và xây dựng

  11,4

  13,1

  18,2

  20,0

  Dịch vụ

  17,4

  21,8

  24,6

  26,1

  Dựa vào bảng số liệu trên, cho biết biểu đồ thích hợp là biểu đồ

  • A. miền.
  • B. tròn.
  • C. cột.
  • D. kết hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA