AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích nào sau đây là quan trọng nhất của nền sản xuất hàng hóa nước ta?

  • A. tạo ra nhiều lợi nhuận.
  • B. sản xuất ra nhiều sản phẩm.
  • C. nâng cao chất lượng nguồn lao động.
  • D. đáp ứng nhu cầu tại chỗ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>