YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau: Diện tích và sản lượng lúa nước ta, giai đoạn 2005 - 2014

  Năm

  2005

  2009

  2011

  2014

  Diện tích (nghìn ha)

  7329

  7437

  7655

  7816

  Sản lượng (nghìn tấn)

  35832

  38905

  42398

  44974

  Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích và sản lượng lúa nước ta, biểu đồ nào sau đây là thích hợp?

  • A. miền.
  • B. tròn.
  • C. đường.
  • D. kết hợp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA