AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để người lao động có thể tạo ra những công việc hoặc tham gia vào các đơn vị sản xuất dễ dàng, thuận lợi thì nước ta cần giải quyết theo hướng

  • A. Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
  • B. Thực hiện tốt chính sách dân số.
  • C. Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp.
  • D. Xuất khẩu lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>