AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sản lượng lúa của nước ta tăng trong những năm gần đây chủ yếu là do

  • A. tăng diện tích lúa mùa.
  • B. đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất lúa.
  • C. đẩy mạnh công nghiệp chế biến.
  • D. đa dạng hóa nông nghiệp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>