RANDOM
 • Câu hỏi:

  Một trong những đặc điểm đô thị hóa của nước ta là

  • A. Trình độ đô thị hóa thấp.
  • B. Tỉ lệ dân thành thị giảm.
  • C. Phân bố các đô thị đều giữa các vùng.
  • D. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>