AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm không phải của mạng lưới giao thông vận tải đường bộ nước ta là

  • A. mạng lưới đường bộ được mở rộng.
  • B. được hiện đại hóa.
  • C. là ngành non trẻ nhưng có bước tiến rất nhanh.
  • D. đã phủ kín khắp các vùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>