AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Việc xác định đúng quyền học tập, sáng tạo và phát triển sẽ giúp chúng ta có được điều gì sau đây?

  • A. Đạt được mục đích trước mắt.
  • B. Có được động lực tinh thần để vượt qua khó khăn.
  • C. Chán nản và không cố gắng.
  • D. Gian dối trong kiểm tra, thi cử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>