AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trường hợp nào sau đây là vi phạm quyền bất khả xâm phạm của công dân?

  • A. Trèo qua nhà hàng xóm lấy đồ bị rơi.
  • B. Con cái đi vào nhà mà không xin phép bố mẹ.
  • C. Giúp chủ nhà phá khoá để vào nhà.
  • D. Tự tiện ra vào nhà mà mình đang thuê trọ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>