AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật nước ta, người có quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội là:

  • A. tất cả mọi công dân.
  • B. những công dân đủ 21 tuổi trở lên.
  • C. những người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy nhà nước.
  • D. những cán bộ, công chức nhà nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>