AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

  • A. mọi công dân đều được hưởng những chăm sóc y tế như nhau.
  • B. những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển tài năng.
  • C. mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ.
  • D. mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>