AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các quyền tự do sau, đâu là quyền tự do về tinh thần?

  • A. Quyền được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ.
  • B. Quyền tự do ngôn luận.
  • C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
  • D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>