AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây là xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?

  • A. Bóc xem các thư gửi nhầm địa chỉ.
  • B. Nhận thư không đúng tên mình gửi, trả lại cho bưu điện.
  • C. Kiểm tra số lượng thư trước khi gửi.
  • D. Đọc giùm thư cho bạn khiếm thị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>