AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Do mâu thuẫn, cãi vã to tiếng rồi chửi nhau, học sinh N nóng giận mất bình tĩnh nên đã ném bình hoa ở lớp vào mặt học sinh M. Hành vi của học sinh N đã vi phạm quyền gì đối với học sinh M?

  • A. Được pháp bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.
  • B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
  • C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
  • D. Bất khả xâm phạm phạm về thân thể và danh dự của công dân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>